นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 186,267 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มี.ค. 64นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
11 มี.ค. 64กฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองคลองหลวง  แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา