เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด11
ขั้นตอนการชำระภาษีฯ13
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่14
ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีป้าย11
ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีบำรุงท้องที่11
ความรู้เรื่องภาษี เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน12
ตอนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11
ตอนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11
วิธีหาราคาประเมินที่ดินผ่านเว็บกรมธนารักษ์11
นำเสนอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง11
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒12
เรื่องน่ารู้บัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์11
การให้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์11
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒11
ประกาศฯ-หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี11
ประกาศฯ-หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์11
ประกาศฯ-ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิ12
กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒11
พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒11

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB