เมนูหลัก

บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

วันที่ 7 ส.ค. 62 หมวดหมู่ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง
แชร์

การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง
การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

5fde6c4351f948ded28aa0bc587a3657.pdf897.06 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

0.02s. 0.50MB