เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

วันที่ 16 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ มาตรฐานการให้บริการ โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง
แชร์

เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารทั้งหมด 10 ชุด

บัยทึก เรื่อง เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะฯลฯ.pdf1.03 MB
แบบ 1.pdf216.56 KB
แบบ 2 ด้านที่ 1-2.pdf155.12 KB
แบบ 2 ด้านที่ 3.pdf181.32 KB
แบบ 2 ด้านที่ 4.pdf133.07 KB
แบบ 2 ด้านที่ 5.pdf150.34 KB
แบบ 2 ด้านที่ 6.pdf131.18 KB
แบบ 2 ด้านที่ 7.pdf146.06 KB
แบบ 3 ด้าน 1-7.pdf125.99 KB
ปกหน้า ปกหลัง.pdf855.23 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการให้บริการ

0.01s. 0.50MB