นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 176 คน

เยี่ยมชม 168,639 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

7 สิงหาคม 2562 327 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง
การจัดเก็บและแบบรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผล
การจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐาน
บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
5fde6c4351f948ded28aa0bc587a3657.pdf918.59 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา