นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 168,785 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

10 มีนาคม 2564 69 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงากนการจัดเก็บรายได้.pdf76.42 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา