นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 90 คน

เยี่ยมชม 186,184 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 63รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2563 แชร์  
2 เม.ย. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2562 แชร์  
2 เม.ย. 61รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา