เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

วันที่ 14 ต.ค. 63 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563.pdf3.03 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.02s. 0.50MB