นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 168,711 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลรายการจ่ายจริงประจำปี งบประมาณปี 2564

9 มีนาคม 2564 29 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานจ่ายจริง64.xls53.76 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา