นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 186,240 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 มี.ค. 64รายงานผลรายการจ่ายจริงประจำปี งบประมาณปี 2564  แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา