นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 168,686 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

19 มีนาคม 2564 25 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

 

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
01.jpg61.67 KB   แสดงภาพ
02.jpg190.73 KB   แสดงภาพ
03.jpg183.86 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา