นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 168,698 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด

19 กุมภาพันธ์ 2564 54 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1

ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
img330.jpg138.69 KB   แสดงภาพ
img331.jpg177.33 KB   แสดงภาพ
img332.jpg196.27 KB   แสดงภาพ
img333.jpg174.53 KB   แสดงภาพ
img334.jpg138.44 KB   แสดงภาพ
img324.jpg183.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา