นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 175 คน

เยี่ยมชม 168,760 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ

19 กุมภาพันธ์ 2564 53 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประจำเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
img325.jpg134.59 KB   แสดงภาพ
img326.jpg194.35 KB   แสดงภาพ
img327.jpg173.38 KB   แสดงภาพ
img328.jpg132.31 KB   แสดงภาพ
img329.jpg139.42 KB   แสดงภาพ
img324.jpg183.25 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา