นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 107,448 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562

17 ตุลาคม 2562 168 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4
ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.917.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา