นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 112,030 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

16 กันยายน 2562 108 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.446.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา