นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 25 คน

เยี่ยมชม 16,279 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

16 กันยายน 2562 25 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.487.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา