นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 107,434 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

16 กันยายน 2562 47 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.487.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา