นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 24 คน

เยี่ยมชม 18,209 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด และรายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562

22 กรกฎาคม 2562 30 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศรายงานการจัดซื้อ / จัดจ้าง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด
2. ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด

 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.656.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา