นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 26 คน

เยี่ยมชม 18,117 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 กับ สรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

19 กรกฎาคม 2562 28 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62

2. ประกาศสรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

 

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.20 MB ดาวน์โหลด
.1.99 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา