นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 18,121 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562

19 มิถุนายน 2562 119 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.494.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา