นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 107,405 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562

19 มิถุนายน 2562 265 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.498.29 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา