นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 111,944 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ก.พ. 64ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 1 ชุด แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 จำนวน 2 ฉบับ แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัด/จ้างรายไตรมาสที่ 2 ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม 2563 แชร์  
9 เม.ย. 63ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 - ธันวาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
17 ต.ค. 62ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 4 ในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - กันยายน พ.ศ. 2562 แชร์  
16 ก.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 แชร์  
16 ก.ย. 62รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 แชร์  
22 ก.ค. 62ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 จำนวน 1 ชุด และรายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562 แชร์  
19 ก.ค. 62ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 กับ สรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62 แชร์  
21 มิ.ย. 62ส่งประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา