นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 168,713 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยจูดินไข่ หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 2.จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บงกช 42 (ซอยพงษ์พรรณการเกษตร) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง

14 พฤศจิกายน 2562 133 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

                              ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                     ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
      1.จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยจูดินไข่ หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
      2.จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บงกช 42 (ซอยพงษ์พรรณการเกษตร) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.763.74 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา