นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 168,647 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 178 ซอยไวท์เฮ้าส์ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนาวี 1 หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

4 พฤศจิกายน 2562 129 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 178 ซอยไวท์เฮ้าส์ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนาวี 1 หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.883.79 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา