นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 247 คน

เยี่ยมชม 168,656 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 51 (ซอยพานุช) หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 มีนาคม 2564 48 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบงกช 51 (ซอยพานุช) 

หมู่ที่ 4 ต.คลองสอง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
img336.jpg220.20 KB   แสดงภาพ
img337.jpg129.76 KB   แสดงภาพ
img335.jpg160.35 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา