นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 111,680 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยบงกช 33 (แม่บุญมี) หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 กุมภาพันธ์ 2564 5 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยบงกช 33 (แม่บุญมี) หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
img311.jpg243.66 KB   แสดงภาพ
img313.jpg193.76 KB   แสดงภาพ
img310.jpg179.80 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา