ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยบงกช 33 (แม่บุญมี) หมู่ที่ 5 ต.คลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)