นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 111,727 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มกราคม 2564 68 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ 

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์.pdf1.03 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา