นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 111,757 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการดังนี้ 1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ 2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

26 สิงหาคม 2563 228 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 2 โครงการดังนี้


1. จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเทศบาลฯ
2. จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.61 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา