นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 111,804 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 1. จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 69 (ซอยกรีฑา) หมู่ 2 ต.คลองสอง 2. จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 6 (ประดูแดง)

2 กรกฎาคม 2563 216 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ
1. จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบงกช 69 (ซอยกรีฑา) หมู่ 2 ต.คลองสอง
2. จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 6 (ประดูแดง)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.47 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา