นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 168,664 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 2 โครงการ 1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/5 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 5) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง 2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/6 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 6) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง

23 มกราคม 2563 121 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 2 โครงการ
1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/5 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 5) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง
2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 17/6 (ซอยไวท์เฮ้าส์ซอย 6) หมู่ที่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.944.90 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา