นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 168,837 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 276 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธันวาคม 2562 132 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 276 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.479.15 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา