นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 279 คน

เยี่ยมชม 168,736 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 พ.ย. 62ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 178 ซอยไวท์เฮ้าส์ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนาวี 1 หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง แชร์  
6 ส.ค. 62ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เลียบคลองส่งน้ำที่ 8 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 6-7 ตำบลคลองสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
23 ก.ค. 62ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 2-3 ต.คลองสอง 2. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 4-5 ต.คลองสอง 3. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 6-7 ต.คลองสอง แชร์  
8 ก.ค. 62ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 2-3 ต.คลองสอง 2. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 4-5 ต.คลองสอง 3. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 6-7 ต.คลองสอง แชร์  
1 ก.ค. 62ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
ลำดับ 21-26 | หน้า 2/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา