เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 178 ซอยไวท์เฮ้าส์ ซอย 8 หมู่ที่ 16 ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
2.จ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนาวี 1 หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB