เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลชุมชนท่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB