เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แชร์

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 2-3 ต.คลองสอง
2. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 4-5 ต.คลองสอง
3. จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณริมเขื่อน หมู่ที่ 6-7 ต.คลองสอง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB