เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ส่งประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Ze-bidding)

ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายสำหรับชุมชน จำนวน 20 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB