เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 276 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB