เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชร์

                              ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                     ตามที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
      1.จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยจูดินไข่ หมู่ที่ 4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
      2.จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บงกช 42 (ซอยพงษ์พรรณการเกษตร) หมู่ที่ 2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB