นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 168,749 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

24 ตุลาคม 2562 159 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.662.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา