นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 181 คน

เยี่ยมชม 168,756 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2564

2 เมษายน 2564 21 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
023.jpg203.99 KB   แสดงภาพ
img017.jpg76.93 KB   แสดงภาพ
img018.jpg203.53 KB   แสดงภาพ
img019.jpg203.89 KB   แสดงภาพ
img020.jpg187.54 KB   แสดงภาพ
img021.jpg125.91 KB   แสดงภาพ
img022.jpg132.24 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา