นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 168,761 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

19 มีนาคม 2564 45 ครั้ง ชวลิต พุธเจริญ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
00.jpg70.01 KB   แสดงภาพ
01.jpg189.47 KB   แสดงภาพ
02.jpg187.99 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา