นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 168,787 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

26 กันยายน 2562 163 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.487.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา