นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 111,674 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้ม) หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 กุมภาพันธ์ 2564 24 ครั้ง สุภัฎธการ ฉายตระกูล แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยคลองหลวง 7 (ซอยบุญคุ้ม)

 หมู่ที่ 1 ต.คลองหนึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
img304.jpg184.03 KB   แสดงภาพ
img303.jpg243.48 KB   แสดงภาพ
img302.jpg179.41 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา