นายอธิภัทร เยาวละออง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
02-901-5077

ออนไลน์ 27 คน

เยี่ยมชม 65,807 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประกวดราราจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 มกราคม 2564 19 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง 

เรื่อง ประกวดราราจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบาลเมืองคลองหลวง ทั้ง 7 ศูนย์ 

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รักษาความปลอดภัย แก่สาธารณะ แก่สถานที่และทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 ศูนย์.pdf1.03 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา