นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 168,688 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62 กับ สรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

19 กรกฎาคม 2562 43 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

1. ประกาศรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 62

2. ประกาศสรุปผลการจดซื้อ จัดจ้าง รายไตรมาสที่ 3 ในรอบเดือน เม.ย. 62 - มิ.ย. 62

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.20 MB ดาวน์โหลด
.1.99 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา