นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 70 คน

เยี่ยมชม 186,315 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 ต.ค. 63ขั้นตอนการชำระภาษีฯ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา