นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 168,836 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15 ธันวาคม 2563 58 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2564~1.PDF320.25 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา