นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 168,694 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

3 พฤศจิกายน 2563 39 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1).pdf501.32 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา