นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 168,701 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ตุลาคม 2563 50 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่องใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf1.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา