นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 218 คน

เยี่ยมชม 168,742 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 เมษายน 2563 167 ครั้ง คิรีภาค เล็กลมุด แชร์  

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองคลองหลวง

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนดำเนินงาน ปี 63.pdf1.02 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา