นายเชิงชาย สร้อยพานิช
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง
081-755-2008

ออนไลน์ 192 คน

เยี่ยมชม 168,731 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ยุทธ 3)

13 พฤศจิกายน 2561 105 ครั้ง ซุปเปอร์แอดมิน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
2a3929887f60bd8f8c434931c6c434de.pdf187.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา